halden-drager


DRAGER FOR HALDEN
Dette nettstedet er et tillegg til selve utsmykkingen.
Jeg har brukt drageformer som fører tankene til noe lett og luftig, som gir assosiasjoner til noe lekende.
Men jeg har helt bevisst valgt to spesielle dragetyper som utgangspunkt:
Hargravedragen og Codydragen.
De har det til felles at de ikke var lekedrager, men bruks- og nyttedrager.
Disse dragene var begge forløpere for, og en nødvendig forutsetning for utviklingen av flyvemaskinen.
Hargrave var svært opptatt av at resultatet av hans eksperimenter skulle kunne anvendes til en framtidig form for luft-transport.
Cody var en mer praktisk mann som videreutviklet sine drager: først til glidere, så til motoriserte glidere, så til manøvrerbare fly.
Det er viktig for meg at utsmykkingen også inneholder dette elementet av teknisk utvikling
og pioneråndens framtidstro, stå-på-vilje og personlig mot og engasjement.
Denne utsmykkingen skal også være en hilsen til den gamle industribyen Halden,
som på en del felt var tidlig ute med å innføre og ta i bruk ny teknologi.
Fordi folk flest kjenner lite til nyttedrager og deres skapere, har jeg laget dette nettstedet med en grundig presentasjon av
Lawrence Hargrave og Samuel F. Cody

Hilsen Bjørn MG

( ***   besøk BMGs nettsted   *** )
http://tilfeldig.org


byggeplassen-thumb dragemodeller-thumb prismer2-thumb fra-verkstedet2-thumb montering1-thumb montering3-thumb montering5-thumb ferdig2-thumb ferdig4-thumb
se lysbildeserie fra ide til ferdig utsmykking

Lawrence Hargrave
Oppfinner, dragekonstruktør og flypioner
NYTTEDRAGER - BRUKSDRAGER Samuel Franklin Cody
Showmann, dragekonstruktør og flypioner
   (f. 29/1-1850, Greenwich, England -- d. 6/7-1915, Sydney, Australia)
   Flyttet til Australia, hvor han i 1866 begynte å arbeide som teknisk tegner.
   I 1872, 1875 og 1876 deltok han i utforskingen av Ny Guinea.
   Begynte i 1877 som assistent ved det astronomiske observatoriet i Sydney.
   I 1883 startet hans forskning på flygning. Han laget nøyaktige studier av vingene til fugler og insekter. Han konstruerte monoplan-modeller mellom 1884 og 1892 og eksperimenterte med ulike metoder for framdrift. Han utviklet en trykkluftdrevet rotasjonsmotor i 1889. I 1892, etter å ha oppdaget at buede vingeflater ga dobbelt løft i forhold til flate, begynte Hargrave å arbeide med drager.
   Den 12. november 1894, på Stanwell Park, New South Wales, ble han løftet 16 fot (4,8 m) over bakken av fire boksdrager.
   Hargraves boksdrager viste seg å være langt mer stabile og pålitelige enn tidligere drager og ble derfor raskt tatt i bruk som løftedrager for bl.a. meteorologiske måleinstrumenter.
   Han tok aldri ut patent på sine oppfinnelser; de "tilhørte meneskeheten".

..hargrave_portrait
   Les mer om Hargrave på Wikipedia
   Her er noen eksempler fra nyere historie om bruk av drager.
1749: Alexander Wilson bruker drager til å måle temperaturen i høyere luftlag.
.BenjaminFranklinLightening
1750: Benjamin Franklin sender opp en drage for å hente ut elektrisitet i skyer
1888: Arthur Batut fotograferer franske byer fra lufta ved hjelp av drager.
1901: Marconi sender de første telegrafsignaler over Atlanterhavet via en 300 fots antenne løftet opp av en drage.
.Marconi 1903: Cody krysser den engelske kanal i en båt trukket av en drage.
1942: Paul E Garber konstruerer The Navy Target Kite, en styrbar drage som brukes som treningsmål for antiluftskyts.
I dag:
  -Store trekkdrager testes som (tilleggs) drivkraft for tankskip.
  -Det eksperimenteres med drager for å utnytte vindkraften i høyere luftlag til el-produksjon.
  -NASA har en egen seksjon for drager. (Herfra kommer slededragen og deltavingen)
   (f. 6/3 1867, Davenport, Iowa, USA -- d. 7/8 1913, Farnborough, Hampshire)
   Cody kom til England i 1890 som rytter, skarpskytter og lassokaster i sitt eget Wild West Show.
   I 1901 tok han patent på sin store Cody-War-kite.
   Med en kjede av disse dragene kunne han løfte personer flere hundre meter opp i lufta.
   Både hæren og marinen ønsket å bruke Codys drager til utkikk og observasjon.
   Fra 1902 var Cody ansatt ved the Royal Engineers' Balloon School i Aldershot, hvor han arbeidet med å utvikle drager, luftskip og etterhvert også flymaskiner.
   Cody bygget et fly i 1908 som ble døpt "Army Aeroplane No.1" og den 16. oktober fløy han som den aller første i England.    (27 sekunder, 425 meter og krasjlanding i et tre)
   Han bygget så en rekke nye fly, satte mange rekorder, og vant flere trofeer.
   Samuel Cody døde i en flystyrt 7. august 1913, 46 år gammel.
   Han ble begravet med fulle militære æresbevisninger. Seks sorte hester trakk en kanonlavett med kisten som var svøpt i Union Jack. Mer enn 50.000 var til stede.

...cody_portrait
   Les mer om Cody på Wikipedia

Hargrave-ute
Stanwell Park, 12. november 1894

bell-thumb modeller1-thumb 20dollar-thumb
se flere bilder
cody-pa-hargravedrage
Cody poserer på en Hargravedrage
Cody08Navy
Codys drager ble brukt av marinen til utkikk

clondyke-thumb til-hest-thumb begravelse-thumb
se flere bilder
ny-hargrave

Hargravdrager i dag
boks1-thumb boks2-thumb vingeboks4-thumb flercelle2-thumb
se flere bilder
nye-codyer

Codydrager i dag
Chinese_variant1-thumb loft2-thumb brun-thumb red_variant3-thumb
se flere bilder

webmaster © 2009 Bjørn Melbye Gulliksen           E-post: bjoernmg (A) online.no